ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία τόσο στην προπτωχευτική διαδικασία όσο και στην διαδικασία πτώχευσης. Οι συνεργάτες μας έχουν εξειδικευμένη γνώση του αντικειμένου του πτωχευτικού δικαίου. Η ποιότητα των υπηρεσιών μας, η ειδική και πρακτική τεχνογνωσία μας στα θέματα της εξειδίκευσής μας και το ευρύ πεδίο δραστηριότητάς των εντολέων μας, μας έχουν προσδώσει πολύπλευρη εμπειρία σε ζητήματα που σχετίζονται με την πτώχευση των νομικών και φυσικών προσώπων.

    Επιπρόσθετα, παρέχουμε νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σε εξειδικευμένα ζητήματα σε άλλους δικηγόρους, οικονομολόγους, καθώς και σε πάσης φύσεως εταιρείες σε ζητήματα πτωχευτικού δικαίου.