ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • Η εταιρεία μας παρέχει αποτελεσματικές λύσεις και υποστήριξη σε ζητήματα συμβάσεων και συμφωνιών, αναλαμβάνοντας τη διαπραγμάτευση και σύνταξη κάθε είδους σύμβασης και καλύπτοντας πάσης φύσεως επιχειρηματικές δραστηριότητες και συναλλαγές. Η εταιρεία μας εκπροσωπεί επί σειρά ετών επιχειρήσεις, εταιρείες και επιτηδευματίες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους εμπορικούς τομείς, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες τους σε μία σειρά από αντικείμενα που αφορούν τις εμπορικές συναλλαγές τους.

    Παρέχουμε νομική υποστήριξη σε θέματα αγοράς και πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών, δικαιόχρησης (franchising), μίσθωσης & χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), διανομής, προμηθειών αγαθών/υπηρεσιών, παραγωγής. Αναλαμβάνουμε την σύσταση εταιρειών, και την διεκπεραίωση όλων των νομικών διατυπώσεων των τυχόν τροποποιήσεων αυτών και υποστηρίζουμε τις τρέχουσες δραστηριότητες και συναλλαγές τους.