ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • Οικονομικό Έγκλημα: Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν σε αδικήματα κατά  παράβαση της νομοθεσίας περί επιταγών, εγκλήματα φοροδιαφυγής σε βαθμό πλημμελήματος ή κακουργήματος, εγκλήματα φοροδιαφυγής στο φόρο κύκλου εργασιών, στο φόρο ασφαλίστρων και στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, στα τέλη ή τις εισφορές, εγκλήματα φοροδιαφυγής σε περιπτώσεις έκδοσης, αποδοχής, ανακριβών φορολογικών στοιχείων και σε περιπτώσεις νόθευσης φορολογικών στοιχείων, μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ΦΠΑ, οφειλές σε κοινωνικοασφαλιστικούς οργανισμούς, υπεξαίρεση, φορολογικό ποινικό δίκαιο και ποινικά αδικήματα κατά παράβαση του Νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.

  • Με μεγάλη εμπειρία στη δικαστηριακή πρακτική αναλαμβάνουμε τη νομική υποστήριξη και υπεράσπιση των εντολέων μας, ήδη από το στάδιο της προανάκρισης, της κύριας ανάκρισης, ενώπιον των Δικαστικών Συμβουλίων και των Ποινικών Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, (σύνταξη υπομνημάτων, διεξοδική προετοιμασία ποινικών φακέλων, παράσταση στο ακροατήριο). Παράλληλα εκπροσωπούμε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την παράσταση πολιτικής αγωγής σε αδικήματα που τελέστηκαν σε βάρος τους (υποβολή μηνύσεων – εγκλήσεων, παρακολούθηση πορείας ποινικής δίωξης, παράσταση πολιτικής αγωγής στην προδικασία και το ακροατήριο).

    Οι δικηγόροι της εταιρείας μας είναι καταρτισμένοι και διαθέτουν ιδιαίτερη εξειδίκευση στο οικονομικό έγκλημα, το οποίο μας επιτρέπει την ανάληψη και τον χειρισμό υποθέσεων σε όλη την Ελλάδα.